Regulering av vannkvaliteten

- Spabad og basseng

Klor er et utrolig effektivt middel til desinfisering av badevann i bassenger og badebassenger.

Der finnes også klorfrie produkter, men vi anbefaler klart å bruke klor. Kloren bryter ned organiske stoffer som bakterier og alger og sikrer dermed rent badevann.

Med en klortester kan du kontrollere klorverdien som skal være på ca. 1 mg/l.

Over tid, og ved hyppig bruk av svømmebassenget, faller klorverdien. Det er derfor viktig å teste klorinnholdet ofte.

Det er dessuten like viktig å kontrollere og justere vannets pH-verdi. Før du tilsetter klor, må du sørge for at vannets pH ligger på det ideelle nivået som er 7,2-7,6.

 

Der er forskjell på klor

Mange klorprodukter som kan kjøpes i leketøysforretninger og på apoteket er blandet opp med kalk. Det demper kanskje lukten av klor, men svekker samtidig effekten. Du vil derfor ofte oppleve at den ønskede virkningen uteblir, og du vil få behov for å dosere mer. Samtidig tilføres ekstra kalk, og det kan være skadelig for pumper og dyser som rakt vil tettes av kalkdannelser.

Vi fører bare vårt eget merke av klor og vannpleieprodukter, slik at vi kan være sikre på kvaliteten. DenForm klorprodukter er et renere og derfor mer effektivt desinfeksjonsmiddel. Du trenger derfor ikke å tilsette like mye klor som med andre produkter. Vær forsiktig med doseringen. Spabadet eller bassenget skal ikke lukte kraftig av klor.

Vær alltid forsiktig i omgangen med klor. Klor angriper levende organismer – det er derfor vi bruker det til desinfisering av badevann – men det kan av samme grunn virke irriterende på hud og øyne. Sørg også for å tømme klorrester i avløpet og ikke i naturen.

Senk pH-verdien med pH-minus

PH-verdien stiger over tid og ved bruk av bassenget. Det kan derfor være nødvendig å senke pH-verdien. Til det kan du bruke pH-minus.
PH-minus er et lettoppløselig granulat til bruk i private svømmebasseng.

Store offentlige svømmehaller bruker saltsyre i flytende form til å senke pH-verdien i vannet med. Saltsyre har ekstremt lav pH-verdi på rundt 0,5. Det fås dessuten kun i flytende form og er vanskelig å håndtere. Offentlige svømmehaller har automatisk måling og dosering av saltsyre og klor.

ADVARSEL: Der kan oppstå dødelige klorgasser dersom klor og saltsyre blandes! De må kun blandes ut i vann.

Test av pH og klor i bassenger

Bruk et pH-/klor-testsett for å kontrollere verdiene i badevannet.

Fyll beholderen med vann fra bassenget. Skyll den først i bassengvannet for å fjerne eventuelle rester fra tidligere målinger.

  1. Legg en Phenol Red-tablett i kammeret til måling av pH.
  2. Legg en DPD1-tablett i kammeret til måling av klor.
  3. Sett på lokket slik at det sitter tett og rist skikkelig.
  4. Les av verdiene ved å sammenligne vannets farge med skalaene.

Derfor må du sikre optimal pH-verdi

Der er to gode grunner til å sikre korrekte pH-verdi før tilsetting av klor:

Klor er mest effektivt ved pH 7,2. Faktisk er klor bare halvparten så effektiv ved pH 8,5 sammenlignet med pH 7,4. Du sparer derfor veldig mye klor ved å først justere pH-verdien.
Hvis pH-en er for høy, kan det oppstå en kalkutfelling ved tilsetting av klor. Det vil si at den kalken som finnes i vannet, vil utskilles. Det er ufarlig, men gir et grumset og ikke spesielt innbydende badevann. Men du trenger ikke å skifte ut vannet i bassenget etter en kalkutfelling, men det kan ta uker å få kalken inn i vannet igjen.

Slik regulerer du klornivået

Klornivået holdes jevnt med klortabletter.
Klortablettene legges i en dispenser som flyter i bassenget. Tablettene fåes både som 20 g og 200 g.

Sjokk-klor

Hvis klorverdien i bassenget er falt til et veldig lavt nivå, og hvis det er begynnende alge- og bakterievekst, så kan det være lurt å gi vannet en behandling med sjokk-klor. Sjokk-klor er et lettoppløselig granulat som umiddelbart øker klorverdien og angriper organiske stoffer i vannet. Etter klorbehandlingen må vannet kanskje renses mekanisk for urenheter.

Alger vil få vannet til å se grønt ut. Bakterievekst vil føles som fete og slimete kanter på bassenget.

Har vannets pH-verdi falt til under 7,0 og dermed blitt surt, så virker det aggressivt og irriterende på øyne og slimhinner. For å heve vannets pH-verdi til det ideelle nivået, må du tilsette produktet pH-plus. Men det vil oftere være behov for å senke pH-nivået.

Tips til test av klor og pH

Hvis du ikke kan måle verdien på skalaen fordi vannet enten er blitt alt for surt eller for basisk, så kan du prøve å måle på fortynnet vann. Ta én liter badevann fra bassenget ditt og bland det med én liter vann fra springen i en bøtte. Mål det blandede vann for å konstatere om vannet er surt eller basisk. Tilsett deretter pH-minus, pH-plus eller klor etter behov.