Sandfilter til basseng

Rent vann i svømmebassenget

Et sandfilter er den mest effektive metoden å rense bassengvannet mekanisk. Vi har et stort utvalg av sandfiltre som er lette å bruke. 

Bassengpumpen fører vannet gjennom filtersanden, hvor partikler og urenheter blir sittende fast i sanden, mens det rene vannet blir ført tilbake inn i bassenget. Det er det samme prinsippet som i naturen, hvor regnvann renses gjennom jorden, før det kommer frem til grunnvannet. Med et sandfilter reduserer du behovet for kjemikalier.

  • Husk at det skal være grov sand i bunnen og fin sand i toppen av sandfilteret.
  • Velg den riktige størrelse på sandfilteret i forhold til mengden av vann i bassenget.