Kjøps- og leveringsbetingelser

 • Generelle opplysninger
 • Betaling
 • Fraktkostnader
 • Frakt og levering
 • Forbehold om utsolgte varer
 • Hvis du angrer kjøpet ditt (angrerett)
 • Hvis der er noe galt med varen (reklamasjonsrett)
 • Hva gjør vi med dine personopplysninger (personvern)
 • Klagemulighet
 • Standard angreskjema

Generelle opplysninger

DenForm Lux A/S
Viborgvej 291
8210 Aarhus V
Danmark

Tlf. +45 8712 6900
Faks. +45 86241505
E-post: mail@denform.no
Organisasjonsnummer: 919 187 026

Support:
Mandag-torsdag 8:00-16:30
Fredag 8:00-16:00
Tlf. +45 8712 6900

DenForm Service:
Serviceskjema
Tlf. +45 8712 6905

Vi forsøker å besvare e-post innen 48 timer på virkedager, hvis henvendelsen dreier seg om faktiske kjøp eller bestillinger.

Takk for at du har valgt å handle hos DenForm. Vi håper du blir fornøyd med kjøpet ditt. Når du handler på www.denform.no gjelder følgende kjøps- og leveringsbetingelser. Les dem grundig før du handler.

Prisene på www.denform.no er dagpriser, oppgitt i norske kroner og inklusive 25 % moms for privatkunder og eks. moms for bedrifts- og offentlige kunder, med mindre annet er oppgitt. De oppgitte prisene gjelder kun for bestillinger til levering i Norge, og gjelder ikke for levering på øyer uten broforbindelse. Det tas forbehold om evt. avgiftsendringer, pris- og korrekturfeil.

Betaling

På www.denform.no er det mulig å betale med følgende betalingsformer:

JCB, Mastercard, Visa.

Det påløper ikke gebyr ved betaling på www.denform.no, og beløpet belastes kortet ditt først når varene sendes. Vi gjør oppmerksom på at det aldri kan trekkes et større beløp enn det du har godkjent ved kjøpet.

Kundeklubbrabatter kan ikke kombineres med andre typer rabatt.

Fraktkostnader

Pakke til levering på privatadresse via PostNord

NOK 519,-

Pakke til PostNord leveranspunkter

NOK 519,-

Gods på pall

Med fraktfirma, levering til tomtegrense

NOK 1995,-

Spesielle priser

Motstrømsbasseng og badstue-/campinghytter

NOK 6195,-

Tillegg for levering til øyer uten broforbindelse

NOK 2000,-

Henting hos DenForm

Gratis

Frakt og levering

Til frakt av varer kjøpt på www.denform.no benytter DenForm både PostNord og speditør.

DenForm avgjør i hvert tilfelle hvilken fraktmetode som brukes til den aktuelle forsendelsen.

DenForm leverer varer til alle øyer med broforbindelse i Norge.

Den forventede leveringstiden er 3-10 hverdager, med mindre annet er angitt for det aktuelle produktet. På spesiallagde varer kan leveringstiden være opptil 12 uker.

Varer levert med speditør leveres i utgangspunktet til tomtegrense, eller til første dør i førsteetasje såfremt det er adgang via fast kjørevei. Forutsetningene for fast kjørevei gjelder også dersom varen må settes i carport eller lignende steder. For varer levert med speditør henviser DenForm til speditørens gjeldende regler.

Hvis varen må løftes på plass med kran, er det kundens eget ansvar å arrangere dette med entreprenør.

Varer kan hentes av kunden selv hos DenForm gratis etter 4 hverdager, med mindre annet er avtalt.

Varemottak

Varemottak skjer ved kvittering på fraktbrevet.

Hvis du ikke er hjemme ved levering, vil pakkene kunne hentes på nærmeste postkontor. Eller dersom varene har vært forsøkt levert med speditør, vil de bli tatt med i retur til terminalen, og utkjøring kan deretter avtales mot betaling.

Hvis speditøren skjønner at varen plasseres på forsvarlig måte i garasje, på gårdsplass mv., kan leveringen også fullføres, eller hvis det er ordnet med en annen person som kan ta imot varen. Men dette må avtales skriftlig før levering.

Det er kundens ansvar å kontrollere varen for skader og mangler straks etter mottak. En defekt vare kan avvises eller mottas med forbehold.

Hvis du mottar en defekt vare, må du straks gjøre speditøren oppmerksom på dette. Hvis emballasjen viser tegn på skade ved mottak, kan du åpne pakken under oppsyn av speditøren. Hvis du ikke oppdager skaden før du har åpnet pakken, må du henvende deg til speditøren og deretter til DenForm.

Forbehold om utsolgte varer

Vi forsøker å alltid ha de utstilte varene på lager, og å gi opplysninger om lagerbeholdningen. Men det kan forekomme at en vare blir utsolgt på kort varsel. Vi tar derfor forbehold om utsolgte varer og for den medfølgende ekstra leveringstiden og mulige prisendringer.

Hvis du angrer kjøpet ditt (angrerett)

Du har 14 dages angrerett når du handler hos oss.

Angrefristen fristen utløper 14 dager etter den dagen du

 • har mottatt varen
 • får den siste varen i fysisk besittelse når det dreier seg om en avtale om flere forskjellige varer som er bestilt i én og samme ordre, og som leveres enkeltvis
 • får det siste partiet, eller den siste delen i fysisk besittelse når det dreier seg om en avtale om levering av en vare som består av flere partier eller deler

Du må gi oss beskjed innen 14 dager fra mottak dersom du ønsker å angre på kjøpet ditt.

Melding om dette skal gis pr. e-post til mail@denform.no. I meldingen må du uttrykkelig gjøre oss oppmerksom på at du ønsker å benytte deg av angreretten. Du kan også velge å benytte vårt standard angreskjema og sende det i retur. Du finner skjemaet nederst i dette dokumentet.

Du kan ikke angre ved å bare nekte å motta varen uten å samtidig gi oss klar beskjed om dette.

Returnering

Du må sende din ordre i retur til oss uten unødig forsinkelse og senest 14 dager etter at du har meddelt oss at du ønsker å angre kjøpet. Du må dekke de direkte utgiftene i forbindelse med tilbakelevering av varen.

Ved retur står du ansvarlig for at varen er pakket inn forsvarlig, og at varen er påsatt tydelig merking med returnummer. Returnummeret har vi sendt til deg på e-post etter at du informerte om at varen skulle returneres.

Du bærer risikoen for varen fra det tidspunktet varen er levert.

Varer unntatt angreretten

Følgende varetyper er unntatt angreretten:

 • Varer som er laget etter forbrukerens spesifikasjoner eller er gitt et tydelig personlig preg.
 • Levering av forseglede varer som av helsemessige eller hygieniske årsaker ikke er egnet til å bli returnert, og hvor forseglingen er blitt brutt etter leveringen, eksempelvis kjemi- og pleieprodukter.
 • Varer som er tatt i bruk, eksempelvis spabad eller badstue.

Du mister angreretten hvis du bryter forseglingen på varer som av helsemessige eller hygieniske årsaker ikke er egnet til å bli returnert.

Varens stand når du sender den i retur

Du hefter bare for eventuell forringelse av varens verdi som skyldes annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og måten den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måte som hvis du prøvde den i en fysisk butikk.

Hvis varen er prøvet utover det som er beskrevet ovenfor, betrakter vi den som brukt. Det betyr at du ved angring av kjøpet kun får en del eller ingenting av kjøpsbeløpet tilbakebetalt, avhengig av varens handelsmessige verdi.

For å få hele kjøpsbeløpet tilbakebetalt må du altså gjøre det samme som man kan i en fysisk butikk.

Du kan prøve varen, men ikke ta den i faktisk bruk.

Tilbakebetaling av kjøpsbeløpet

Hvis du angrer kjøpet, får du naturligvis tilbakebetalt det beløpet du har betalt for varen. Du må dekke returfrakt. I tilfelle av en verdiforringelse som du hefter for, fratrekkes denne kjøpsbeløpet.

Hvis du benytter angreretten, refunderer vi alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (men ikke ekstra kostnader som følge av dit eget valg av en anden leveringsform enn den billigste form for standardlevering som vi tilbyr), uten unødig forsinkelse og under alle omstendigheter senest 14 dager fra den dato hvor vi har mottatt melding om din beslutning om å angre denne avtalen.

Vi utfører tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er avtalt.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen inntil vi har mottatt varen i retur.

Hvis du angrer kjøpet, skal varen sendes til:

DenForm Lux A/S

Viborgvej 291

8210 Aarhus V

Danmark

Og varen skal være tydelig merket med returnummer.

Du kan også angre kjøpet ved å gi uttrykkelig melding om dette og levere den personlig på ovenstående adresse når dette er avtalt på forhånd.

Hva skal jeg sende med tilbake?

Du må vedlegge en kopi av ordrebekreftelsen. Ekspedisjonen går raskere hvis du også fyller ut vårt standard angreskjema.

Merk! Vi tar ikke imot pakker sendt pr. oppkrav.

Hvis der er noe galt med varen (reklamasjonsrett)

Kjøpslovens regler om mangler kan finne anvendelse på varekjøp.

Når du handler på www.denform.no har du selvfølgelig 24 måneders reklamasjonsrett. Det betyr at du enten kan få varen reparert, byttet, pengene tilbake eller avslag i prisen, avhengig av den konkrete situasjonen.

Det er selvfølgelig et krav at reklamasjonen er berettiget, og at mangelen ikke er oppstått som følge av feilaktig bruk av produktet eller annen skadelig adferd.

Reklamasjonsretten bortfaller dessuten dersom varen er flyttet fra sin opprinnelige installasjon, eller hvis den er overdratt til tredjepart.

Demovarer kjøpt under lagersalg til sterkt nedsatt pris er ikke omfattet av garantien.

Hvor raskt må jeg reklamere?

Du må reklamere innen ”rimelig tid” etter at du har oppdaget mangelen ved varen. Hvis du reklamerer innen to måneder etter at mangelen er oppdaget, vil reklamasjonen alltid ansett å være i tide.

Vi refunderer rimelige fraktkostnader

Er reklamasjonen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fraktkostnader.

Varen sendes til:

DenForm Lux A/S

Viborgvej 291

8210 Aarhus V

Danmark

Vi trenger følgende informasjon når du sender varen til oss

Når du returnerer varen, bes du opplyse om hva problemet er så detaljert som mulig.

Merk! Vi tar ikke imot pakker sendt pr. oppkrav eller lignende.

Husk at varen alltid skal sendes tilbake i forsvarlig emballasje, og husk å få en kvittering for forsendelsen, slik at vi kan tilbakebetale dine fraktkostnader.

Varen skal være påført returnummer som er utlevert fra vår serviceavdeling.

Klagemulighet

Hvis du vil klage på kjøpet, må du rette henvendelse til:

DenForm Lux A/S

Viborgvej 291

8210 Aarhus V

Danmark

E-post: mail@denform.no

Tlf.: +45 87 12 69 00

Hvis vi ikke klarer å finne en løsning, kan du klage saken inn for relevant instans på området, under forutsetning av at betingelsene for dette er oppfylt.

Forbrukerrådet
Fred Olsens gate 1, 0152 Oslo.

Du kan klage til Forbrukerrådet via www.forbrukerraadet.no

Europakommisjonens nettbaserte klageportal kan også brukes for å legge inn en klage. Det er spesielt relevant hvis du er forbruker med bopel i et annet EU-land.

Klagen legges inn her - http://ec.europa.eu/odr

Standard angreskjema

Dette skjemaet skal bare fylles ut og returneres dersom angreretten gjøres gjeldende

 • Utfylt skjema sendes til [den næringsdrivende skal sette inn sitt navn, geografiske adresse og ev. telefaksnummer og e-postadresse]:
 • Jeg/vi (*) underretter herved at jeg/vi (*) ønsker å gå fra min/vår (*) avtale om kjøp av følgende: (sett kryss) varer (spesifiser på linjene nedenfor) tjenester (spesifiser på linjene nedenfor)
 • Sett kryss og dato: Avtalen ble inngått den (dato) (ved kjøp av tjenester) Varen ble mottatt den (dato) (ved kjøp av varer)
 • Forbrukerens/forbrukernes navn:
 • Forbrukerens/forbrukernes adresse:
 • Dato:
 • Forbrukerens/forbrukernes underskrift (dersom papirskjema benyttes)

(*) Stryk det som ikke passer

Siden er opdatert 5. juli 2021