Her kan du se alle funksjonene på vår Stones badekar-serie

Klokke/temperatur

Vannmassasje (pumpe)

Automatisk vannpåfylling

Luftmassasje (luftpumpe)

Varme

Desinfeksjonsprogram

Skrur opp

Undervannslys

Skrur ned

Oppstart av badekaret

Avløpsventilen stenges og vann påfylles inntil vannstanden når minst 5 cm over øverste rygg/jet-dyse. Hvis ditt badekar har automatisk vannpåfylling se punkt 2.0.

OBS: ved påfylling av varmt vann anbefales en temperatur på maksimalt 40 ℃.

Punkt 1.0 Start vannmassasjen ved å trykke på vannmassasje-knappen. Pumpen vil nå være aktivert i 20 min, inntil den stopper.

Punkt 1.1 Start nå vannmassasjen igjen, ved å trykke på vannmassasje-knappen. Nå vil pumpen vøre aktivert i 2 timer eller inntil vannets temperatur har oppnådd det forhåndsinnstilte set-punkt (se punkt 2.9)

Badekaret deres har nå oppnådd den ønskede temperatur og er klart til bruk.

OBS: under oppstartsforløpet er det ikke mulig å få pumpen til å pulsere (se punkt 2.2).

Systembeskrivelse

Punkt 2.0 Start automatisk vannpåfylling. Trykk på vannpåfyllingsknappen og hold den nede (ca. 5 sek.) inntil kontrollampen ved knappen begynner å blinke.

Nå vil magnetventilen åpne og badekaret blir fylt opp. På karets ytterside er det montert en sensor som bestemmer vannstandens nivå i karet. 20 sekunder etter at dette nivå er nådd stopper vannpåfyllingen. Sensoren fungerer også som tørrløpssikring, det vil si at man ikke kan starte pumpe, vifte e.l. hvis det ikke er vann i karet.

Punkt 2.1 Ønsker man mer vann i karet så trykk igjen på vannpåfyllingsknappen og hold den nede i 5 sek. Når sensoren har registrert at det allerede er vand i karret vil den kun fylle karet med vann i 1 min (punkt 2.1 gjentas ved behov). Gå til «oppstart».

Punkt 2.2 Start vannmassasjen

 • Trykk ON vannmassasjen (pumpen) starter.
 • Trykk Pulsering Vannmassasjen (pumpen) starter-stopper-starter osv.
 • Trykk Off vannmassasjen (pumpen) stopper.

Punkt 2.3 Start luftmassasjen

 • Trykk On vannmassasjen (luftpumpe) starter.
 • Trykk Pulsering Vannmassasjen (luftpumpe) kjører i intervall opp og ned.
 • Trykk Off vannmassasjen (luftpumpe) stopper.

Punkt 2.4 Skru på undervannslyset

 • Trykk On undervannslyset skrus på
 • Trykk Pulsering undervannslyset skrus på-av-på osv
 • Trykk Off undervannslyset skrus av

Punkt 2.5 Disse knappene kan brukes på følgende 3 måter:

 • Pluss-knapp: hvis luftpumpen er i drift kan man øke (+)
 • Eller minimere (-) luftpumpens lufttrykk på luftmassasjen.
 • Minus-knapp: Innstilling av varmeelement (Se punkt 2.9)
 • Minus-knapp: Innstilling av klokke (Se punkt 3.0)

Punkt 2.6 Beskrivelse av desinfiseringsprogrammet

 • For å kunne starte desinfiseringsprogrammet skal karet være fylt med vann (minst 1 cm over øverste dyse). Det er mulig å benytte det badevannet man nettopp har vært i.
 • Utover dette bør man kontrollere om det er desinfiseringsveske i beholderen. Det kan ses på den lille kontrollampen/lysdioden (se punkt 4.0) som vil lyse konstant om beholderen er tom.
 • Denne kontrollampen vil slukke når man har fylt beholderen opp med desinfeksjonsvæske (1l).
 • Hvis beholderen er tom, kan man ikke starte desinfiseringsprogrammet.

OBS: Dannes det så mye skum at det overstiger karets kant skal man stenge de luftreguleringene som sitter i karets overkant.

Punkt 2.7 Start desinfiseringsprogrammet

 • Trykk på desinfeksjonsknappen og hold den nede (ca. 5 sek.) inntil den blinkende kontrollampen begynner å lyse.
 • Hvis det oppstår en feil, vil kontrollampen blinke hurtig og konstant. I dette tilfelle gå da til punkt 4.0

Punkt 2.8 Beskrivelse av desinfeksjonsprosessen

 • Pumpe (og luftpumpe hvis denne finnes) vil starte opp og magnetventilen på siden av desinfeksjonsbeholderen vil åpne. Pumpen vil nå suge desinfeksjonsvæske fra beholderen, så lenge magnetventilen er åpen.
 • Åpningstiden for magnetventilen er 30-60 sek, alt etter karets størrelse. Dette er forhåndstinnstillet på vår fabrikk i Aarhus.
 • Når tiden er utløpt stenger magnetventilen. Pumpe m.m. stopper. Etter 7 minutter vil pumpe (og luftpumpe hvis denne finnes) igjen bli aktivert, men denne gangen kun i 30 sekunder og uten at vannet tilsettes mer desinfiseringsveske. Denne prosessen vil gjenta seg selv noen ganger for å sikre at boblebadets kar og rørsystemer på beste vis er desinfisert.
 • Når kontrollampen stenger er hele denne prosessen slutt.

Vi anbefaler at man lar vannet bli i et par timer, eller i beste fall over natten, innen man slipper ut vannet. Videre anbefaler vi at man tørker av karet med en våt klut eller svamp, skyller av karet med hånddusjen og til slutt fyller kaldt vann i badekaret.

Start nå pumpen (og luftpumpe hvis denne finnes) et par ganger. Åpne avløpet og la den bli i denne posisjonen inntil du skal buke badekaret neste gang.

Viktig: Smør deretter avløpe i karet med silikonspray, da du akkurat har fjernet det gamle smøremiddelet.

Punkt 2.9 Varmeelement

 • Trykk på Varme-knapp og innstill temperaturen til det ønskede nivå ved å bruke tastene + & - (se punkt 2.5).
 • Når man trykker på Varme-knappen, vil den blinke og være aktiv i 5 sek eller inntil en holder opp med å trykke på +/-.
 • Hvis man ikke rakk å innstille temperaturen skal man bare gjenta punkt 2.9.

OBS: Man skal stille inn temperaturen i et intervall fra 30-45 ℃.

Punkt 3.0 Innstilling av klokka

 • Hold klokke-knappen nede i minst 10 sek, inntil klokka blinker på timetallet.
 • Innstill nå timetallet til det ønskede ved å trykke på +/- tastene (se punkt 2.5).
 • Trykk igjen på klokke-knappen og klokka vil blinke på minutt-tallet.
 • Innstill minutt-tallet til det ønskede ved å trykke på +/-tastene (se punkt 2.5).
 • Trykk på klokke-knappen igjen for å avslutte innstillingen av klokka.

Punkt 4.0 Feilsøking

 • Kontrollampen til denne knappen blinker fort og konstant.
 • Det er for lite eller ingen desinfiseringsvæske i beholderen. Etterfyll i dette tilfelle beholderen med desinfeksjonsvæske.
 • Pumpe, luftpumpe, m.m. kan ikke aktiveres. Vannavstanden i karet er for lav. Påfyll i dette tilfellet mer vann i karet. Pumpen suger ikke desinfeksjonsvæsken inn i karet. I dette tilfelle ring vennligst til DenForms serviceavdeling.