Betjening av display på boblebad

Slik fungerer kontrollen på boblebadet

Utendørs boblebad fra DenForm fås med tre forskjellige kontrollsystemer – også kalt CPU-systemer – avhengig av utstyret og funksjonene til boblebadet.

I denne artikkelen finner du manualen til de tre forskjellige Balboa-displayene. Balboa er et amerikansk firma som fremstiller kontroller og andre komponenter til boblebad.

De tre forskjellige kontrollene på DenForm-boblebad kan man kjenne igjen på displayets utseende og størrelse.

Du kan se våre luksuriøse boblebad her.

Manual til lite Balboa-display på boblebad

Direkte funksjoner på display

TEMP

Etter manuell eller automatisk avbrytelse av oppstartsfunksjonen vil displayet kortvarig vise den innstilte vanntemperaturen, før det endres til ”-----”. 

Etter ca. 2 minutter med gjennomstrømming av vann gjennom varmeelementet vil displayet endres og vise den aktuelle vanntemperaturen, og varmeelementet vil starte hvis dette er nødvendig.  

Displayet viser konstant den seneste målte vanntemperaturen.

NB: Den seneste målte vanntemperaturen er kun synlig når filterpumpen har kjørt minimum 2 min.

Trykk på COOL eller WARM-knappen én gang for at få vist den innstilte badetemperaturen. For hvert ytterligere trykk vil temperaturen senkes eller heves med 0,5 ℃. Temperaturen kan stilles inn mellom 26 ℃ og 40 ℃.

Etter 3 sekunder vil displayet automatisk endre til igjen å vise den aktuelle vanntemperaturen. Hvis oppvarming er nødvendig, vil den røde COOL-dioden lyse etter få sekunder. Dioden vil deretter blinke fort i 90 sekunder, og etter det vil den lyse konstant til den innstilte temperaturen er nådd.

JETS

Trykk en gang på JETS-knappen for å starte massasjepumpen. Trykk igjen for å stanse pumpen. Systemet har en innebygget off-timer, som automatisk avbryter pumpen 15 minutter etter start. Dette skjer bl.a. for å sikre at boblebadet ikke går unødvendig.

Dioden ved JETS-knappen lyser når massasjepumpen er aktivert.

LIGHT

Trykk en gang på LIGHT-knappen for å skru på lyset. Trykk igjen for å skru av lyset. Systemet har en innebygd off-timer, som automatisk skrur av lyset 4 timer etter det ble tent.

 

Indirekte funksjoner fra display

Valg av filterprogram:

Det ønskede filterprogrammet velges ved å trykke en gang på COOL, etterfulgt av ét trykk på LIGHT-knappen. Gjenta for å bytte mellom de 3 forskjellige programmene.

Standard-program: Systemet kjører det innstilte antall filtersykluser. Dessuten blir filterpumpen og varmeelementet løpende startet for å opprettholde den ønskede vanntemperaturen. Display viser ”St” kortvarig etter man skifter program.

Economy-program: Systemet kjører det innstilte antall filtersykluser. Varmeelementet starter kun under filtersyklus, og kun hvis vanntemperaturen er under det ønskede nivået. Displayet viser ”Ec” konstant når temperaturen er for lav. ”Ec” vil endres med vanntemperaturen når vannet er på det ønskede nivået.

Sleep-program: Systemet kjører det innstilte antall filtersykluser. Varmeelementet starter kun under filtersyklus, og kun for å oppnå en temperatur 11 ℃ under det innstilte nivå. Displayet viser ”SL”.

 

Filterpumpen

Filterpumpen vil starte:

  • Når systemet sjekker vanntemperatur
  • Når systemet kjører en filtersyklus
  • Når systemet skal varme opp vannet
  • Når systemet har aktivert frostsikringen
  • Når en massasjepumpe eller luftpumpe aktiveres

 

Innstilling av filtersyklus

Filterpumpen og Ozon Clean-systemet aktiveres under en filtersyklus. Ved start av hver filtersyklus aktiveres alle pumpene.

Systemet lager en dag- og nattsone ved strømtilkoblingen. Hver tidssone varer 12 timer, og den første dagsonen starter 6 minutter etter at strømmen blir aktivert. Første nattesone starter 12 timer senere.

Lengden av hver filtersyklus kan programmeres fra 2 til 12 timer pr. tidssone (standardinnstillingen for filtersyklus er 2 timer (display viser F2)).

F2 = 2 timer 2 ganger pr. dag

F4 = 4 timer 2 ganger pr. dag

F6 = 6 timer 2 ganger pr. dag

F8 = 8 timer 2 ganger pr. dag

FC= 12 timer 2 ganger pr. dag (FC= Filter Constant)

Trykk på COOL etterfulgt av JETS for å starte programmering av boblebadets filtersykluser. Trykk på COOL/WARM for å endre lengden på hver filtersyklus. (F2-FC vises på displayet). Trykk på JETS for å bekrefte ditt valg.

Manual til mellomstort Balboa-display på boblebad

Direkte funksjoner fra display

Etter manuell eller automatisk avbrytelse av oppstartsfunksjonen vil displayet kortvarig vise den innstilte vanntemperaturen, før den endres til ”-----”. Etter ca. 2 minutter med gjennomstrømming av vann gjennom varmeelementet vil displayet endres og vise den aktuelle vanntemperaturen, og varmeelementet vil starte hvis dette er nødvendig. Displayet viser konstant den seneste målte vanntemperaturen.

NB: Den seneste målte vanntemperaturen er kun synlig når filterpumpen har kjørt minimum 2 min.

Trykk på COOL eller WARM-knappen én gang for at få vist den innstilte badetemperaturen. For hvert ytterligere trykk vil temperaturen senkes eller heves med 0,5 ℃. Det finnes to temperaturområder: High Range, som angis med en pil ned på displayet, hvor temperaturen kan innstilles mellom 26 ℃ og 40 ℃, og Low Range som angis med en pil opp på displayet, hvor temperaturen kan innstilles mellom 10 ℃ og 26 ℃.

Etter 3 sekunder vil displayet automatisk endre til igjen å vise den aktuelle vanntemperaturen. Hvis oppvarming er nødvendig, vil HEAT-dioden lyse etter få sekunder. Dioden vil deretter blinke fort i 90 sekunder, og etter det vil den lyse konstant til den innstilte temperaturen er nådd.

JETS 1

Trykk en gang på JETS1-knappen for å starte massasjepumpen. Trykk igjen for å stanse pumpen. Systemet har en innebygget off-timer, som automatisk avbryter pumpen 15 minutter etter start.

Dioden ved JETS1- knappen lyser når massasjepumpen er aktivert.

JETS 2

Trykk en gang på JETS2-knappen for å starte massasjepumpen. Trykk igjen for å stanse pumpen. Systemet har en innebygget off-timer, som automatisk avbryter pumpen 15 minutter etter start.

Dioden ved JETS2-knappen lyser når massasjepumpen er aktivert.

JETS 3 / Luftpumpe (Kun modeller med Luftpumpe)

Trykk en gang på JETS 3 / Luftpumpe -knappen for å starte massasjepumpe 3/ Luftpumpe. Trykk igjen for å stanse pumpen. Systemet har en innebygget off-timer, som automatisk avbryter pumpen 15 minutter etter start.

Dioden ved JETS 3 / Luftpumpe -knappen lyser, når massasjepumpen er aktivert.

 

Indirekte funksjoner fra display

Endring av temperaturområde

Trykk på COOL eller WARM-knappen etterfulgt av LIGHT. Da vises TEMP i displayet, og RANGE + pil opp/ned blinker. Nå kan temperaturområdet endres ved å trykke på COOL eller WARM-knappen. RANGE + pil opp = High Range, og RANGE + pil ned = Low RANGE

Trykk på LIGHT for å vende tilbake til hovedmenyen.

Endring av filterprogram

Trykk på COOL eller WARM-knappen fulgt av 2 trykk på LIGHT. Da vises MODE i displayet, og READY/REST blinker. Nå kan filterprogrammet endres ved å trykke på COOL eller WARM-knappen.

I READY mode (Standard) starter filterpumpen og varmeelementet løpende for å opprettholde den ønskede vanntemperaturen.

I REST mode starter filterpumpen og varmeelementet kun under filtersyklusene og utelukkende for å oppnå den ønskede vanntemperaturen.

Innstilling av klokke

Trykk på COOL eller WARM-knappen etterfulgt av 3 trykk på LIGHT. Da vil SET, TIME og den innstilte tiden skiftevis vises på displayet.

Trykk på COOL eller WARM-knappen for å innstille timer. Trykk på LIGHT for å komme til minutter. Når minutter blinker, kan de innstilles med COOL eller WARM-knappen. Trykk på LIGHT for å vende tilbake til hovedmenyen.

Innstilling av filtersyklus

Trykk på COOL eller WARM-knappen fulgt av 7 Trykk på LIGHT. Da vil det stå FLTR i displayet og 1 vil blinke.

Trykk på COOL eller WARM-knappen, så det står BEGN.

Trykk på COOL eller WARM-knappen for å innstille starttiden.

Når timer er innstillet, Trykk på LIGHT for å skifte til minutter, Trykk på COOL eller WARM-knappen for å innstille minutter.

Trykk på LIGHT for å godkjenne. Da vil det skiftevis stå RUN og HRS.

Trykk på COOL eller WARM-knappen for å innstille lengden av filtersyklusen.

Når timer er innstillet, Trykk på LIGHT for å skifte til minutter.

Trykk på COOL eller WARM-knappen for å innstille minutter.

Trykk på LIGHT for å godkjenne. Det vil skiftevis stå F1, ENDS og den beregnede sluttiden.

Trykk på LIGHT for å godkjenne.

Trykk på LIGHT igjen. Det vil stå FLTR i displayet og 2 vil blinke.

Trykk på COOL eller WARM-knappen. Det vil stå ON eller OFF i displayet.

Trykk på COOL eller WARM-knappen for å velge om filtersyklus 2 skal være on eller off (on anbefales).

Trykk på LIGHT for å godkjenne og gjenta prosessen for å programmere filtersyklus 2.

Manual til stort Balboa-display på boblebad

Når boblebadet aktiveres for første gang, vises noen forskjellige konfigurasjonsinnstillinger i displayet, før displayet går i startposisjon. Under oppstarten vises PRIMING MODE i cirka 4-6 minutter. Trykk ikke på tastene i denne perioden før PRIMING MODE er borte fra displayet. Når PRIMING MODE slukkes, starter varmeelementet, og boblebadet går på standardprogram og varmer opp vandet til den innstilte temperaturen.

JETS 1

Trykk en gang på JETS1-knappen for å starte massasjepumpen. Trykk igjen for å stanse pumpen. Systemet har en innebygget off-timer, som automatisk avbryter pumpen 15 minutter etter start.

Dioden ved JETS1- knappen lyser når massasjepumpen er aktivert.

JETS 2

Trykk en gang på JETS2-knappen for å starte massasjepumpen. Trykk igjen for å stanse pumpen. Systemet har en innebygget off-timer, som automatisk avbryter pumpen 15 minutter etter start.

Dioden ved JETS2-knappen lyser når massasjepumpen er aktivert.

 

AUX

Trykk på AUX for å starte massasjepumpe 3/luftpumpesystemet. Trykk igjen for å stanse pumpen. Systemet har en innebygget off-timer, som automatisk avbryter pumpen 15 minutter etter start.

Lampen ved AUX/luftpumpe-knappen lyser når massasjepumpen er aktivert.

 

LIGHT

Trykk på LIGHT for å skru på belysningen. Trykk igjen for å slukke. Systemet har en innebygget off-timer, som automatisk slukker belysningen 4 timer etter den er tent. Dette skjer blant annet for å sikre at belysningen ikke er tent unødvendig.

Lampen ved LIGHT-knappen lyser når belysningen er tent. Det finnes forskjellige lys-funksjoner ved hvert trykk på LIGHT-knappen.

 

Innstill funksjonene på displayet

På YouTube kan du se en omfattende video om hvordan kontrollpanelet brukes. Søg på:

”Balboa BP2000 Technical Series TP800 Topside Panel Interface”.

 

Naviger ved hjelp av piltastene til høyre på displayet for å velge den ønskede funksjon. Når funksjonen er markert, velges den ved å trykke på den midterste knappen ”SELECT”.

 

Programmering

På navigasjonsskjermen kan alle funksjoner programmeres og styres, f.eks.: Standard status på spa, ønsket og nåværende vanntemperatur, status for pumper og varme, temperaturintervaller, feilmeddelelser, menyvisning og indikator for lås av display.

High Range (høy temperaturskala)

Low Range (lav temperaturskala)

 

Ready Mode (standard program)

Systemet bruker et innstilt antall filtersykluser, som innstilles under funksjonen FILTER CYCLES. Dessuten startes filterpumpen og varmeelementet løpende for å opprettholde den ønskede vanntemperaturen. For å kontrollere om boblebadet er innstillet på standardprogram: se i SETTINGS om HEAT MODE og READY er markerte.

 

Rest Mode

Systemet kjører et innstillet antall filtersykluser. Varmeelementet startes kun under filtersyklusene og startes utelukkende for å oppnå en vanntemperatur på innstillet nivå.

 

Innstilling av filtersykluser

Filterpumpen og ozonrengjøringssystemet aktiveres under en filtersyklus. Ved begynnelsen av hver filtersyklus aktiveres alle pumper og luftpumpen. Etter ca. 30 sek. Stopper luftpumpen. Etter 5 min. stopper pumpe 1 og 2. Filtersyklus kan innstilles individuelt med start på et gitt tidspunkt og med en gitt lengde. Sluttid for filtersyklus vises i displayet. Det er mulig å programmere 2 filtersykluser.

Lengden på hver filtersyklus kan programmeres fra 1 til 12 timer pr. tidssone (standardinnstillingen er 2 timer). Man kan dessuten velge, om filtersyklusen kun skal kjøre under dag- eller nattsonen eller i begge tidssoner.