Bytt display på boblebadet

Sørg for å lese guiden grundig før du starter!

Først og fremst er det viktig at du kontakter DenForm Lux A/S før du åpner styringsboksen, og avtaler på skrift at du får lov til å bytte ut displayet. Dette er for å forhindre at du får problemer i forhold til garantien på boblebadet ditt. For å bytte displayet i boblebadet ditt er det viktig at du kun bruker reservedeler fra DenForm Lux A/S.

HUSK å steng av strømmen til boblebadet før du skifter displayet.

Trinn 1 - Demonter displayet fra boblebadet

Normalt vil styringsboksen alltid sitte inne bak ved panelet under displayet. Fjern dette panelet.

Trinn 2 - Finn styringsboksen i boblebadet ditt

Normalt vil styringsboksen alltid sitte inne bak ved panelet under displayet. Fjern dette panelet.

Trinn 3 - Lokaliser delene i dit boblebad

  • Styringsboks
  • Varmeelement
  • Pumpe
  • Ventiler

Vær oppmerksom på at på noen boblebad kan delene være plassert annerledes.

Trinn 4 - Åpne styringsboksen

Fjern de to skruene som sitter i toppen av styringsboksen, og fjern deretter lokket.

Trinn 5 - Forbind displayet til styringsboksen i ditt boblebad

Trekk ledningen fra det nye displayet inn i styringsboksen og stikk den inn i en av de to kontaktene markert med A og B (B blir normalt brukt ved tilkobling av wifi-modulen).

Etter det limer du fast det nye displayet på akrylen, sett lokk og skruer på plass ved styringsboksen, og monter panelet tilbake på plass.

Når dette er gjort er du helt ferdig med å montere det nye displayet på ditt boblebad.