Sånn gjør du bassenget ditt klart for vinteren

Vannet klores og filtreres jevnlig i sommerhalvåret, men i vinterhalvåret skal bassenget frostsikres. Det er for å sikre at bassenget holder seg godt gjennom vinteren, da noen deler, som skimmeren, er sensitiv overfor frost. Det gjøres ved å slå av pumpen og koble av renseanlegget - og da kan vannet ikke klores. 

Her følger en kort veiledning til hva man skal gjøre. Du skal foreta både en mekanisk og en kjemisk vinterklargjøring av bassenget.

 • Først må man fjerne nedfall som løv og annet smuss på mekanisk vis med et nett og med en støvsuger.
 • Til støvsuging kan du sette et støvsugermunnstykke på en teleskopstang og en støvsugerslange fra munnstykker opp i skimmeren.
 • Hvis du vil spare det manuelle arbeidet kan du sette en automatisk bunnsuger til å holde bassengets bunn ren.
 • Bruk en bunnhåv til større ting.
 • Innen man slår av pumpen skal man desinfisere vannet og gi det en algekur som holder igjennom vinteren.

Desinfeksjon av badevannet i svømmebassenget

Gi vannet et klorsjokk etter den mekaniske rensingen.

 • For å få maksimal effekt ut av kloret justerer man først vannets pH-verdi ned til 7,0.
  • Klor er kun halvparten så effektivt ved pH 8,5 som ved pH 7,4. Man kan altså spare veldig mye klor ved å justere pH-nivået ned først.
  • Som oftest vil pH-verdien stige på grunn av varme og tilførsel av organisk materiale, det er derfor mest sannsynlig at pH-verdien skal justeres ned.
 • Når pH-verdien er målt til 7,0 gir man vannet sjokklor (granulat).
 • Klor i granulatform desinfiserer vannet med det samme - i motsetning til klortabletter, som oppløses sakte.
 • La kloret virke i ca. 12 timer.
 • Deretter justerer du pH-verdien til 7,0 igjen.

Kjemisk vinterklargjøring av bassenget

Nå er vannet klart til å få en kjemisk vinterklargjøring. Til dette har vi et veldig effektivt middel, Wonder Vinter.

Wonder Vinter gir en konserverende beskyttelse av bassengvann. Det motvirker algeforekomst i bassengvann og forebygger kalkavleiringer og mikrober. Det er skumfritt, hudvennlig og langtidsvirkende. Wonder Vinter kan brukes problemfritt sammen med klor, brom, og aktivt oksygen.

 • Tilsett 2 dl pr. 10 m3 vann foran innløpsdysen for å oppnå den beste fordelingen i vannet.

Nå er vannet vinterklart.

Frakobling av renseanlegg til basseng

 • Nå skal du foreta en returskylling av sandfilteret: steng bassengpumpen, skru håndtaket til posisjonen «returskyll», tenn pumpen igjen og la vannet løpe til det er klart.
 • Skru av pumpen.
 • Senk vannstanden til under skimmeren, for eksempel ved hjelp av en dykkpumpe, og sett en vinterpropp i innløpsdysen.
 • Nå kan man frakoble og drenere renseanlegget. Demonter slangene ved renseanlegget, og skru av lokket av dreneventilen på sandfilteret.
 • Nå kan man sette håndtaket på sandfilteret i vinterposisjon.
 • Det kan være en god ide med et overdekk til bassenget for å minimere nedfall i løpet av vinteren.

Det var mye info! Her kommer et sammendrag:

Fremgangsmåte til vinterklargjøring av basseng

 • Fjern smuss og nedfall mekanisk med bunnsuger og nett
 • Juster pH-verdien i bassenget til 7,0
 • Gi vannet sjokk-klor og vent 12 timer
 • Juster igjen pH-verdien til 7,0
 • Vinterklargjøring, Wonder Vinter, 2 dl pr. 10m3 vand tilsettes foran innløpsdysen
 • Returskyll sandfilteret
 • Senk vannstanden til under skimmeren
 • Sett vinterpropp i innløpsdysen
 • Tøm pumpe, rørsystem og sandfilter for vann
 • Sett sandfilteret i vinterposisjon