Den korrekte pH-verdien

Regulering av pH-verdi

Det er viktigere å beholde en stabil pH-verdi i badevannet enn å holde en jevn klorverdi. PH-nivået bør ligge stabilt på 7,0-7,6. Dette er det nøytrale nivået – hverken surt eller basisk – og dermed det sunneste for mennesker å bade i. Surt vann (under pH 7,0) er aggressivt og kan virke tærende på pumper, slanger og utstyr. Surt vann kan også være veldig irriterende for øyne og slimhinner.

Hvis pH-verdien er høy (over 8,0) kan vannet bli såpeaktig, og kloret mindre effektivt. Faktisk er klorforbruket dobbelt så stort ved pH 8,5 som ved pH 7,4. I tillegg risikerer man også kalkutfelling - med grumsete vann som konsekvens - hvis man tilsetter klor i vann med for høy pH-verdi.

Så dette er vårt beste råd: Mål pH-verdien ofte og hold den stabil.

PH-verdien måles med et pH- og klor- testsett, eller med en Blue Connect.

Hvorfor er pH-verdien ikke stabil i bassenget eller boblebadet?

PH-verdien stiger når badevannet tilføres organisk materiale. Mange mennesker i vannet vil få pH-verdien til å stige. Dyr i vannet får den til å stige enda mer. Solskinn og regnvær kan også få pH-verdien til å svinge. Ofte vil pH-verdien være litt for høy i vannet som kommer ut av springen.

For lav pH-verdi i badevannet

Er pH-verdien for lav kan man heve den ved å tilsette pH-pluss. PH-pluss er et granulat som oppløses lett i vannet. Vår pH-pluss har en høy kjemisk renhet som gjør at man trenger en mindre dose enn ved mange andre produkter.

Doseringen avhenger også av vannets hardhet: hardt vann med mye kalk fordobler doseringen av pH-pluss. Med bløtt vann kan mengden reduseres tilsvarende.

Dosering:

  • 5 gram pH-pluss granulat er tilstrekkelig til å heve pH-verdien i 1000 liter vann med 0,1 enheter.
  • Bruk aldri mer enn 100 g pH-pluss pr. 25 m3 vann pr. dosering.

Er pH-verdien under 7,0:

  • Fyll et spann med vann fra springen og løs opp granulatet i spannet.
  • Tilsett deretter løsningen i skimmeren eller foran innløpet til bassenget.
  • Husk å kontrollere pH-verdien 3-11 timer etter du har tilsatt blandingen.

For høy pH-verdi i badevannet

Det mest vanlige er at pH-verdien blir for høy. Tilsett pH-minus for å regulere nivået ned. Vår pH-minus består av natriumhydrogensulfat i granulatform med høy kjemisk renhet.

  • Veiledende brukes 5 g pH-minus pr. m3 vann for å senke verdien med 0,1.

  • Doseringen avhenger også av om vannet er hardt eller bløtt. Hardt vann krever høyere dose.
  • Bruk aldri mer enn 500 g pH-minus pr. m3 vann pr. dosering.
  • Husk å kontrollere pH-nivået 11-24 timer etter du har tilsatt blandingen.