Grønt vann i bassenget

Hvorfor blir vannet i bassenget grønt, og hva kan man gjøre ved det?

Den grønne fargen skyldes algevekst i vannet. Algevekst oppstår helt naturlig i alle basseng hvis klornivået er blitt for lavt, og spesielt hvis det har vært en periode med varmt vær.

Slik får du vannet klart igjen

I vårt eget basseng hos DenForm var vannet også blitt grønt en morgen.

Først sjekker vi pH-verdien og klorverdien. Ikke overraskende var klorverdien null. PH-verdien var også på den lave siden, nemlig 6,8, men det gjør ikke noe for da blir klorbehandlingen mer effektiv.

Det er viktig at pH-verdien ikke er for høy (over 7,6)! Hvis du tilsetter klor i vann med for høy pH-verdi risikerer du at vannet begynner å utskille kalk. Det er ikke farlig for deg, vannet eller bassenget, men det gjør at vannet blir uklart og det tar lang tid før det blir klart igjen.

Etter å ha sjekket pH-verdien i bassenget foretar vi en returskylling av sandfilteret for å fjerne urenheter. Hvis det sitter organisk materiale i filteret fra før av kan det begrense klorets effektivitet.

Deretter tilsetter vi hurtigvirkende klorgranulat – også kalt sjokk-klor – i bassengets skimmer. Herfra fordeles kloret fort til vannet, hvor den straks binder seg til algene og nedbryter dem.

Resultat

Allerede etter tre timer er resultatet tydelig å se: klart vann, som igjen viser veien helt ned til bunnen av bassenget. En ekstra sjekk av verdiene viser at pH’en ligger fint på 7,4, og kloret på 1,0.

Etter behandlingen mot algevekst kan vannet se litt grumsete ut på grunn av de døde algene. De vil i løpet av et døgns tid bli filtrert fra og bassenget er atter klart til bruk.

Hvis guiden ovenfor ikke virker og du fremdeles har grønt vann i bassenget, så kan du prøve følgende:

  • Prøv å bruk et mer effektivt klorprodukt. Klor er ikke bare klor. Hos DenForm har vi vårt eget merke som vi får fra Sveits.
  • Klor kan også gå ut på dato, hvis det blir stående lenge.
  • Sjekk eventuelt sandfilteret ditt. Sanden kan ha blitt hard, eller det kan ha oppstått kanaler, så vannet passerer ufiltrert gjennom. Det er mulig å bytte ut sanden med ny sand.
  • Tilsett eventuelt flokkmiddel etter klorbehandlingen for å samle små stykker av møkk til større stykker som lettere kan fanges opp av filteret.