Regulering av vannkvalitet i basseng og boblebad

Se her hvordan du gjør det

Klor er et utrolig effektivt middel for å desinfisere badevannet i basseng og boblebad

Det finnes også klorfrie alternativer som man kan bruke, men vi anbefaler helt klart å bruke klor. Kloret bryter ned organiske materialer som bakterier og alger, og sikrer dermed rent badevann.

Med en klortester kan du kontrollere klorverdien, som skal være 1mg/l. Vi anbefaler at du tester boblebadet eller bassenget ditt 2-3 ganger om uken for å sikre best mulig vannkvalitet.

Over tid og ved hyppig bruk av svømmebassenget/boblebadet faller klorverdien. Det er derfor viktig å teste klorinnholdet ofte.

Like viktig er det å kontrollere og justere vannets pH-verdi. Før du tilsetter klor må du sørge for at vannets pH-verdi ligger på det ideelle nivået som er 7,2-7,4.

Det er forskjell på klor!

Vi fører kun vårt eget merke klor og vannpleieprodukter for å sikre kvaliteten. DenForm klorprodukter er rene og derfor veldig effektive. Du trenger derfor ikke tilsette så mye klor som ved andre produkter. Bassenget eller boblebadet skal ikke lukte kraftig av klor. Vær alltid forsiktig når du håndterer klor. Klor angriper levende organismer – det er derfor vi bruker det til desinfeksjon av badevann – men det kan av samme grunn virke irriterende på hud og øyne. Sørg også for å tømme klorrester i avløpet og ikke i naturen.

Senk pH-verdien med pH-minus

PH-verdien stiger over tid og ved bruk av bassenget. Det kan derfor være nødvendig å senke pH-verdien. For å gjøre dette trenger man pH-minus. PH-minus er et lettoppløselig granulat til bruk i private svømmebasseng og boblebad.

Store offentlige svømmehaller bruker saltsyre i flytende form for å senke pH-verdien i vannet. Saltsyre har en ekstremt lav pH-verdi på omkring 0,5. Den fås dessuten kun i flytende form og er vanskelig å håndtere. Offentlige svømmehaller har automatisk måling og dosering av saltsyre og klor.

Test av pH og klor i basseng og boblebad

Bruk et pH-/klor-testsett til å kontrollere verdiene i badevannet.

  • Fyll beholderen med vann fra bassenget eller boblebadet. Skyll den først i vannet for å fjerne eventuelle rester fra tidligere målinger.
  • Legg en Phenol Red-tablett i kammeret til måling av pH.
  • Legg en DPD1-tablett i kammeret til måling av klor.
  • Sett lokket på så det er helt tett og rist grundig.
  • Les av verdiene ved å sammenligne vannets farge med skalaene.

Du kan også bruke vår elektroniske måler: Blue Connect

Tre gode grunner til å sikre korrekt pH-verdi før du tilsetter klor:

1. Klor er mest effektiv ved pH 7,2. Faktisk er klor kun halvt så virkningsfull ved pH 8,5 i forhold til pH 7,4. Man sparer derfor veldig mye klor ved å justere pH-verdien først.

2. Hvis pH er for høy kan vannet utskille kalk ved tilsetning av klor. Det vil si at den kalken som finnes i vannet blir utskilt. Det er helt ufarlig, men det gir et grumsete og udelikat badevann. Man behøver ikke bytte ut vannet i bassenget eller boblebadet hvis dette skjer, men det kan ta flere uker før kalken forsvinner igjen.

3. Har vannets pH-verdier falt til under 7,0 og dermed blitt surt så virker vannet aggressivt og irriterende på øyne og slimhinner. For å heve vannets pH-verdi til det ideelle nivået skal man tilsette produktet pH-pluss. Det vil imidlertid som oftest være behov for å senke pH-verdien i vannet på bassenget eller boblebadet.

Slik regulerer du klornivået i basseng og boblebad

Til jevnlig vedlikehold:

Klornivået holdes på et jevnt nivå med klortabletter. Klortablettene plasseres i en dispenser som flyter i vannet. Tablettene fås både i 20g og 200g.

Ved behov:

Hvis klorverdien i bassenget eller boblebadet har falt til et veldig lavt nivå, og hvis det er begynnende tegn på alge- og bakterievekst så kan det være en god ide å gi vannet en behandling med sjokk-klor. Alger vil få vannet til å se grønt ut. Bakterievekst vil føles slimete og fettete hvis du merker etter på innsiden av karet eller bassenget. Sjokk-klor er et lettoppløselig granulat som strakt hever klor-verdien og angriper organiske stoffer i vannet. Etterfølgende skal vannet kanskje renses mekanisk for urenheter.

Tips til test av klor og pH-verdi

Hvis du ikke kan avlese resultatet av testen på skalaen, enten fordi vannet har blitt for surt eller basisk, så kan man prøve å måle med fortynnet vann. Ta en liter badevann fra bassenget eller boblebadet og bland det med en liter vann fra krana. Test nå på det blandede vannet for å konstatere om vannet er surt eller basisk. Tilsett deretter pH-minus, pH-pluss eller klor alt etter behov.